Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Paradizo

 

 

 § 1

DEFINICJE

Regulamin: niniejszy zbiór regulacji określający zasady korzystania z Usług Sklepu przez Klientów w szczególności składania zamówień, zawierania umów sprzedaży. Dostęp do Regulaminu każdy Klient może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez "kliknięcie" linku "Regulamin" umieszczonego na  stronie Sklepu 

Sprzedawca: Paradizo Izabela Rojek  z siedzibą Zelczyna 174, 32-051 Wielkie Drogi, działający pod numerem NIP: 9442126470; REGON: 381556363  prowadzący sprzedaż za pomocą Sklepu.

Sklep: serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.paradizo.pl, należący do Sprzedawcy, za pośrednictwem którego Klient może zakupić Towary.

Konsument:  osoba dokonująca zakupu towaru poprzez zawarcie umowy cywilnoprawnej za pośrednictwem Sklepu.

Klient

- osoba fizyczna (w tym Konsument), która ukończyła co najmniej 18 lat 

-osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z Usług świadczonych przez Sklep.

Formularz Zamówienia: Usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient może dokonać zakupu, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży Takich jak  sposobu dostawy, adresu dostawy, płatności, sposobów komunikacji pomiędzy Klientem a Sklepem.

Koszyk: funkcjonalność Sklepu, która prezentuje wybrane przez Klienta Towary oraz daje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia.

Towar - Przedmiot lub przedmioty ruchome, będące elementem obrotu pomiędzy Sklepem i Klientem, którego warunki sprzedaży określa Formularz Zamówienia. Wszystkie Towary prezentowane są na stronie Sklepu.

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów na odległość zawarta przez Klienta za pośrednictwem Sklepu, zwykle przez Formularz Zamówień.

 

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy Paradizo, działający pod adresem: www.paradizo.pl, prowadzony jest przez Paradizo Izabela Rojek  z siedzibą Zelczyna 174 32-051 Wielkie Drogi, działający pod numerem NIP: 9442126470; REGON: 381556363

2. Niniejszy Regulamin Sklepu internetowego określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym Paradizo, a w szczególności zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, jak również tryb postępowania reklamacyjnego oraz tryb odstąpienia od umowy przez Konsumenta.

3. W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344, ze zm.).

4. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Wszyscy Klienci są obowiązani zapoznać się z postanowieniami Regulaminu, przed dokonaniem zakupu.

5. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

6. Każdy Klient ma możliwość zapoznać się z Regulaminem w każdym czasie, klikając na stronie internetowej Sklepu www.paradizo.pl w hiperlink "Regulamin". Regulamin można w każdym czasie wydrukować.

7. Wszystkie Towary w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, Legalnie wprowadzone na rynek polski. 

8. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu.

9. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu www.paradizo.pl odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.), lecz zaproszenie do zawarcia umowy, w myśl art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.). Klient wysyłając Formularz Zamówienia składa ofertę kupna wskazanego Towaru za cenę i na warunkach określonych w opisie.

 

§ 3

WARUNKI TECHNICZNE

1. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe o ile system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient spełnia minimalne wymagania techniczne:

- Mozilla Firefox w wersji 70.0 lub nowszej (zalecane używanie najnowszej wersji przeglądarki);

- Google Chrome w wersji 80 lub nowszej (zalecane używanie najnowszej wersji przeglądarki);

Przeglądarki musza mieć włączoną obsługę JavaScript oraz Cookies.

2. Sprzedawca może wykorzystywać pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanym z korzystaniem przez Klienta ze Sklepu, w celach takich jak: Zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności, tworzenia statystyk, utrzymania sesji klienta.

3. Aby prawidłowo złożyć zamówienie Klient musi podać adres e-mail, umożliwiając przesłanie informacji, dotyczących realizacji zamówienia. 

 

§ 4

PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.

2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pomocą Formularza Zamówień, dokonanego za pośrednictwem strony: www.paradizo.pl 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę ( z wyłączeniem przerw technicznych niezbędnych do prawidłowej pracy Sklepu).

3. Zamówienie realizuje się poprzez wybranie Towaru i kliknięcie przycisku "DO KOSZYKA", znajdującego się przy opisie Towaru, a następnie, z poziomu funkcjonalności "KOSZYK", Formularza Zamówienia, w tym wyboru formy dostawy i zapłaty bądź wyboru opcji zapłaty przy odbiorze, jeśli takowa jest dostępna dla wybranego Towaru, a następnie kliknięcie potwierdzenia zakupu. 

4. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia na swój adres e-mailem, podany w Formularzu Zamówienia.

5. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:

- w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze - rozpoczyna się następnego dnia roboczego, po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę.

- w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym - rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty za złożone zamówienie, na koncie bankowym Sprzedawcy.

6. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach, od 8 do 15 z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych). Zamówienia złożone poza godzinami pracy Sklepu będą realizowane następnego dnia roboczego.

7. Klient otrzyma wiadomość email o przyjęciu zamówienia do realizacji. Z chwilą jego otrzymania, przez Klienta, zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

8. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą

9. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon. Na życzenie Klienta zostanie również wysłana faktura.

10. Dane kontaktowe do Sklepu znajdują się na stronie Sklepu w zakładce "Kontakt"

11. Sprzedawca ma prawo zmiany cen znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

12. Sklep nie realizuje wysyłki za granicę.

 

§ 5

CENY, KOSZTY WYSYŁKI

1. Podana w Zamówieniu cena stanowi całkowitą wartość, jaką Klient zobowiązany jest zapłacić (cena brutto).

2. Podana cena nie zawiera kosztów dostawy. Koszty dostawy są stałe - zgodnie z tabela kosztów widoczną w Formularzu Zamówienia.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udzielania rabatów, gratisów oraz przeprowadzania akcji promocyjnych polegających na okresowych obniżkach cen Towarów.

4. Klient, który jednorazowo dokona zakupów za min. 200 PLN oraz wybierze sposób płatności przelewem bankowym nie płaci za przesyłkę.

 

§ 6

REALIZACJA PŁATNOŚCI

1. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:

 - za pobraniem przy odbiorze przesyłki w przypadku wyboru sposobu dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej;

 - przelewem bankowym na nr konta podany w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia;

 - przy odbiorze osobistym - tylko gotówką (odbiór osobisty TYLKO po wcześniejszym uzgodnieniu).

2. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie, w terminie do 7 dni roboczych, od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku zamówienie zostaje usunięte z systemu. W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty, przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługę Sklepu.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy dokonania zapłaty za zamówienie "płatność za pobraniem" wobec Klienta, który nie odbierze wysłanego wcześniej zamówienia płatnego przy odbiorze dostarczanych prze firmę kurierską.

 

§ 7

REKLAMACJE

1. Klient może złożyć reklamację w przypadku niezgodności Produktu z umową bądź wad Produktu, a także jeżeli działania Sprzedającego są realizowane niewłaściwie lub niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

2. Reklamację można złożyć w drodze elektronicznej na adres podany w zakładce "Kontakt" lub pisemnie na adres Sprzedającego.

3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dane kontaktowe, opisanie transakcji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację, a także konkretne żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją. W przypadku jeśli reklamacja dotyczy Towaru wraz ze złożeniem reklamacji należy złożyć Towar, podlegający reklamacji oraz potwierdzenie dokonania jego zakupu.

4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sprzedający zwraca się do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

5. Sprzedający rozpozna reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w sposób zgodny ze swoim życzeniem (np. drogą korespondencji elektronicznej bądź pisemnie). W przypadku odrzucenia reklamacji Sprzedający powiadomi o tym Klienta podając powody tej decyzji.

6. Gdy wymiana bądź naprawa Towaru okaże się możliwa, Sprzedający powiadomi o tym Klienta oraz przekaże wszelkie informacje dotyczące dalszego toku postępowania. W przypadku uzasadniającym zwrot ceny, należność za zakupiony przez Klienta Towar zostanie zwrócona w terminie 14 dni po uzyskaniu przez Sprzedającego zwrotu tego Towaru na konto bankowe Klienta.

7. Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

8. W przypadku, gdy Klient skorzystał przy zakupie Towaru z rabatu, obniżki, zwrot ceny umniejszony zostanie o wartość wykorzystanego rabatu. 

9. Klient będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym:

1. może skierować sprawę do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy inspekcji handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie zaistniałego sporu;

2. może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia zaistniałego sporu;

3. może skorzystać z bezpłatnej pomocy w sprawie pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów oraz organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;

4. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację zgodnie z przepisami prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do uprawnienia Klienta do żądania usunięcia wady bądź wymiany. Sprzedający wedle swego wyboru niezwłocznie wadę usunie albo wymieni produkt wadliwy na wolny od wad. Sprzedający może także odstąpić od umowy dokonując zwrotu zapłaconej ceny za produkt dotknięty wadą fizyczną. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady produktu w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami jest wyłączona.

 

 

§ 8

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.), Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych w Sklepie, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia odebrania Towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu przez Konsumenta wystarczy wysłanie oświadczenia, przed jego upływem.

2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Link do wzoru oświadczenia w formacie PDF znajduje się poniżej niniejszego Regulaminu.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres Sprzedawcy znajdujący się w zakładce "Kontakt"

4. Konsument zwróci Sprzedawcy Towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

5. Zwrotu Towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy znajdujący się w zakładce "Kontakt".

6. Sprzedawca, w terminie 14 dni, od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru, przy czym zwrot płatności nie nastąpi, do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności na nr konta bankowego Konsumenta podany w oświadczeniu o którym mowa w §8 p 2. 

8. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.

9. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

• w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

 

§ 9

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Sprzedający jest administratorem danych osobowych Klientów oraz osób wskazanych przez Klientów.

2. Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedającego zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z działalnością Sklepu, w tym w celu zawierania i realizacji umów sprzedaży (obsługi transakcji sprzedaży Produktów, komunikacji z Klientami i rozpatrywania reklamacji), a także archiwizacji transakcji.

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie: 

- zaakceptowania przez Klienta Regulaminu (w toku składania Zamówienia), 

- konieczność wykonania umowy na rzecz Klienta, 

- uzasadnionego interesu Administratora (np. obrona przed roszczeniami czy w przypadku danych osób trzecich podawanych przez Klientów – wskazanie adresu do doręczeń innej osoby).

4. Podanie Sprzedającemu danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak podania określonych danych osobowych może wiązać się z utrudnieniem bądź brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży, jej skutecznym wykonaniem czy zapewnieniem właściwej obsługi.

5. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji zamówień Po tym okresie, dane mogą być przetwarzane w oparciu o: obowiązki prawne Sprzedającego (np. w zakresie przechowywania dokumentów księgowych), czy prawnie uzasadniony interes (obrona przed roszczeniami, jakie mogą przysługiwać wobec Sprzedającego).

6. Sprzedający zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami. Ponadto, w przypadku dobrowolnego udzielania zgody na przetwarzanie danych każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do cofnięcia zgodny na przetwarzanie dane. 

7. Dane osobowe dotyczące Klientów oraz innych osób, których dane zgłosił Klient, są chronione przez Sprzedającego przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

8. Z Administratorem Danych, można skontaktować się poprzez e-mail: biuro@paradizo.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

 

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 

2. W przypadku zmiany Regulaminu w trakcie realizacji zamówienia obowiązuje wersja Regulaminu z dnia złożenia Zamówienia.  

3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie internetowej Sklepu www.paradizo.pl.

4. zmiany Regulaminu nie powodują naruszenia praw nabytych Klientów,

5. Sprzedawca oświadcza, że dokłada wszelkiej staranności w opisie Towarów (w tym zdjęć, cen), błędy jakie mogą powstać w trakcie prezentowania Towaru mogą wykluczyć realizację zamówienia o czym Klient zostanie niezwłoczne poinformowany.

6. Zakazuje się wszystkim osobom, w tym Klientom, zamieszczania na stronie Sklepu treści bezprawnych.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

8. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta, będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

9. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, ważność całego Regulaminu w pozostałej części zostaje nienaruszona. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne lub bezskuteczne postanowienie innym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Regulaminie.

10. Zabronione jest wykorzystywanie przez Klientów elementów graficznych, układu i kompozycji stron internetowych Sprzedawcy (tzw. layout), elementów graficznych, a także innych praw własności intelektualnej, bez wyraźnej, pisemnej zgody Sprzedającego.